Socias e socios

Facerse socia ou socio de Espazo Aberto Galiza

Como?cando?Por que?

Cal es a cota de socios?


A cota e de 2 € / mes por neno/a (24 € / ano) e poderá  realizarse o pago en dúas veces.

¿Qué ventaxas teño como socio?

Os socios de Espazo Aberto Galiza teñen un agasallo de benvida: camiseta EAG ou bolso EAG.

Prioridade na asignación de prazas para os campamentos.

Prioridade na asistencia ás viaxes ao estranxeiro de caracter gratuíto.

Información de actividades de forma presencial vía email ou teléfono.

Tarifas especiais para socios nos campamentos: Por exemplo no campamento de Nadal a cota para socios é de 90€ e para non socios é de 120€.

espazo aberto galiza carné de socios
Carnés para socios de Espazo Aberto Galiza

Carta Socio

Follade adhesion para socios

Queres formar parte da nosa asociación? Estes son os tipos de socios de Espazo Aberto Galiza

Os nosos socios fundadores son aqueles que asinaron a acta constitutiva da entidade.

Os socios honorarios son aqueles que, a xuízo da asemblea xeral, contribúen de maneira notable ao desenvolvemento dos fins da asociación.

Os socios numerarios son aqueles que desexan pertencer á asociación e teñen máis de 30 anos.

Os nosos socios novos son menores de 18 anos.

Esperamos contar contigo como un dos nosos socios!

Como ser socio colaborador?


Se queres ser SOCIO COLABORADOR, podes facelo da seguiente maneira:

Individualmente:

  • Aportación ou beca a un neno ou nena.

A nivel de empresa:

  • Coa achega de material para campamentos ou merchandising para regalar aos nenos participantes.
  • Bolsas para nenas e nenos con menores posibilidades económicas ou risco social.
  • Doazón ou desconto en servizos ou produtos ofrecidos pola súa empresa.
  • Achegas económicas ou materiais.